loading...

Maria Stark, författaren bakom Girlhood - Har himlen en förort? föreläser till stor del utifrån egen erfarenhet om de unga, arga och utsatta tjejerna i förorten i seminarielokal F4. Hon pratar om förorten i går och i dag och hur den förhopp­ningsvis inte skall se ut i morgon. Hon vill belysa såväl de unga, arga och kriminella tjejerna, som förminskas på grund av sin kriminalitet, som de “vanliga” tjejerna i förorten och svårigheten för dem att “ta plats”. 
Bakgrunden till romanen Girhood - Har himlen en förort? var att Maria uppmärksammade hur de arga och unga männen i förorten fick stort utrymme i media medan tjejerna lyste med sin frånvaro. Detta gav henne tanken att skriva en bok om just tjejerna i förorten, något som det tidigare  har varit tunnsått av. Detta är en bok som behövs!

Lars Alm, författaren bakom trilogin Berättelsen om Johan; Pojken i bäcken, Kvinnan på stigen och Mannen på väg, föreläser utifrån egen erfarenhet om  elände i spritens fotspår. Vad det vill säga att växa upp i en familj där alkohol och våld är en del av vardagen, hur det påverkar individen, vad det bär med sig att vara alkoholist och hur kämpigt det kan vara att ta steget och bli en nykter alkoholist.
Lars Alms böcker bygger på detta tema, det är en blandning av verklighet och fiktion. Vi får följa Johan från det han är en liten pojke till mogen man och allt han får uppleva under dessa år. Kämpiga år då Johan bär med sig ett tungt bagage i ryggsäcken. Böckerna innehåller en hel del dramatik och första delen handlar om en tragisk olyckshändelse då Johans lekkamrat drunknar. Johan känner sig skyldig till detta men tiger och förnekar att han var närvarande vid bäcken. Denna förnekelse följer den olycksdrabbade Johan genom hela hans liv.

Linda Gabrielsson, författaren bakom Kärlek tjockare än blod före­läser om den traumatiska upplevelsen av att föda fram sitt döda barn en vecka innan den beräknade förlossningen - och om den tystnad man sedan möter från omgivningen. Linda Gabrielsson, som även är redaktör för Spädbarnsfondens medlemsblad, kommer utifrån egen erfarenhet att prata om spädbarnsdöd,  om att spädbarnsdöd fortfarande är ett tabu­belagt ämne trots alla det drabbar varje år. ”Vi måste bli bättre på att bemöta dessa föräldrar och tystnaden måste brytas.” 
Sommaren 2011 förlorade Linda sin son bara några dagar innan beräknad födsel. När omgivningen inte vågade möta henne och prata om det som hänt började Linda att skriva om sin upplevelse. Resultatet av detta blev till slut romanen Kärlek tjockare än blod där huvudpersonen har varit med om samma traumatiska upplevelse som Linda själv. ”Att prata om vår döda son höll honom levande och i dag har han en lika självklar plats i vår familj som sina systrar”, säger Linda.

U P Enna, författarpseudonymen bakom Den åttonde dimensionen berättar om hur han lyckades skriva en bok helt i smyg. Ingen visste om att han skrev den, inte ens familjen. Först samma dag som författaren själv fick boken i sin hand meddelade han sin familj den stora nyheten. Många vänner och bekanta blev överraskade när de några dagar senare fick läsa om det i tidningen. U P Enna fick många telefonsamtal och mail den dagen hans reportage publicerades. Hur tog familj, släkt och vänner denna nyhet? 
U P Enna berättar hur det hela gick till och även om sin bok Den åttonde dimensionen och om uppföljaren som är under arbete: De dödas själar. Båda dessa böcker tillhör fantasygenren och de når oandade djup. De är skrivna för unga vuxna men kan med fördel läsas av vuxna, vilka kanske mer anar det bakomliggande djupet, som syftar på strängteorier och kvantfysik, där denna världen löper parallellt med andra dimensioner. 

Michèle Glatthard, författaren bakom trilogin Lövjekarlens vandringar; Bärnstenar i vattnet, Trollsländor och Ishavet föreläser om allt från lind­ormar och gårdstomtar till Näcken och lövjerskor. Hon berättar om det övernaturliga och osynliga, om nordisk folktro, lövjeri, örtmagi och häxförföljelser. Om starka kvinnor som på sin tid, men även i nutid i vissa kretsar, har fått epitetet häxor. Dessa plus många fler är motiven i hennes romaner. 
Bärnstenar i vattnet utkommer som nyproduktion på Ebes förlag och har s.k NYRELEASE nu på bokmässan. Håll utkik efter hennes kommande böcker, Trollsländor och Ishavet som kommer inom kort. Vad är egentligen en lövjekarl? Lyssna på Michèle Glatthard så får du besked. 
Michèle Glatthard kommer ursprungligen från Schweiz och har bott i Sverige i 17 år. När hon kom till Sverige började hon läsa om svensk folktro, och Näcken blev snabbt en kär vän. Blåkulla fick henne att minnas berättelserna om “häxor” i Schweiz, självständiga, kloka kvinnor med egna tankar som inte alltid följde samhällets regler. Hon berättar även om hur det är att skriva romaner på ett annat språk än sitt modersmål.

Teresa Thurell, författaren bakom den kommande romanen Stjärnsystrarnas hemlighet, ställer sig frågan: Hur kan vi leva i samklang med naturen? Vad innebär det? Finns det de som gör det? 
Teresa Thurell lyfter detta ämne och berättar om sin kommande bok Stjärnsystrarnas hemlighet. I denna ungdomsroman bjuds läsaren in till ett äventyr där en skog hotas av avverkning och några äldre, härliga damer får bråttom med att dela med sig av sina hemligheter till en ung kvinna och hennes vänner för att lyckas bevara skogen och källan med det läkande vattnet.
Dessa hemligheter är kunskaper som var och en av dem har skaffat sig genom livet på olika sätt. En av dem, Beata, har varit i fjärran länder och lärt sig av medicinmän och medicinkvinnor. Amanda och hennes vänner lär sig att naturen har mer att bjuda på för dem som har ögon att se med och öron att höra med, om man bara får lära sig hur man gör.

Eva-Karin Berglund, författare, förläggare och ägare av Ebes förlag och Lyacon för egenutgivare, före­läser om fördelar  och nackdelar med att ge ut via traditionellt förlag, hybridförlag och som egenutgivare.  
Förlagsbranschen har ändrats under senare år och fler och fler har fått möjlighet att få sina böcker publicerade. Detta kan tyckas vara på gott och ont. 
Det är få förunnat att få sin bok utgiven på ett av de stora, etablerade förlagen, men att få sin bok utgiven på något av de mindre, traditionella förlagen eller hos hybridförlag är heller inte lätt. Konkurrensen är stor, fler och fler människor skriver och försöker få sina alster utgivna i dag. Blir man blir refuserad vart man än vänder sig kan man alltid ge ut sin bok som egenutgivare. Men vad skall man tänka på?
En hel massa saker - ta reda på allt du kan innan du tar ställning. Eva-Karin Berglund ger dig några välbehövliga råd på vägen.