Åsa Gudmundsson - barnboksförfattare

Aktuell med barnboken Zara fixar smörgås, en bok för barn i förskoleåldern och de yngre åldrarna i grundskolan. Bokens syfte är att hjälpa alla barn med läsförståelse och lästräning, även om fokus ligger på barn som är flerspråkiga.

Åsa Mårtensson, författaren bakom barnboken "Zara fixar smörgås". Åsa Mårtensson, författaren bakom barnboken "Zara fixar smörgås".

Åsa Mårtensson växte upp i Bua, strax norr om Varberg 1976. Hela hennes uppväxt kretsade kring hästar och efter studenten blev intresset ett yrke som bland annat tog henne till Holland och den stora internationella hästvärlden. När hon flyttade hem till Sverige igen arbetade hon som ekonomi- och personalansvarig innan hon utbildade sig till förskollärare och fick sin legitimation 2008. Hennes huvudsakliga anställning har varit i förskoleklass, men hon har även haft tjänster på fritids och som resurs åt elever i grundskolan.
   2012 hittade hon kärleken i Halmstad och flyttade dit. Där började hon arbeta på Halmstads mest internationella och mångkulturella skola med cirka 40 olika nationaliteter representerade. Att arbeta med språkutveckling och framför allt med de flerspråkiga eleverna är det hon verkligen brinner för. 
   ”Dessa barn och elever har varit mina absolut främsta lärare och utmanat mig och min undervisning varje dag”, säger Åsa Mårtensson och fortsätter: ”Men det är även dessa elever och deras familjer som har öppnat ögonen hos mig för vad interkulturalitet, kärlek och gemenskap verkligen står för. Jag trodde jag skulle jobba här tills de fick bära ut mig, men så dök en tjänst upp som integrationspedagog i grannkommunen Laholm och den verkade som skapad för mig. I denna tjänst kan jag verkligen göra skillnad, inte bara för ”mina barn” utan för ”alla”. Jag arbetar övergripande över hela kommunen och dess förskolor och förskoleklasser som ett stöd för pedagoger och rektorer i arbetet med de flerspråkiga barnen och eleverna. Jag har även utbildat mig till SKUA-utvecklare (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) på Stockholms universitet i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).
   Att högläsning är en otroligt viktig aspekt, kanske till och med en avgörande del i ett barns språkutveckling, står forskningen enig kring. Men i mitt arbete ute på skolorna och på förskolorna ser jag att det saknas bra litteratur som tar fasta på de utmaningar som framför allt en andraspråksutvecklare möter.
   Så jag tog tag i en gammal dröm jag haft och skrev en bok med just detta fokus. I min bok om Zara får läsaren möta bland annat konkreta och abstrakta betydelser, synonymer, över- och underordning, ordböjningar, metaforer och prepositioner. 

Zara fixar smörgås

Zara är hungrig. Hungrig som en varg. Fast Zara är ingen varg, hon är en helt vanlig flicka.

Så börjar berättelsen om Zara. Och precis vanlig är också resten av boken. Zara befinner sig i en vardagssituation, en situation som alla våra barn möter, oavsett bakgrund, hemkultur eller socioekonomiska möjligheter. Hon stöter på vardagsorden, det är överordnade begrepp som till exempel 'bestick' och att verbet 'stänga' kan böjas till 'stänger' och 'stängt'.
   Zara ska bara fixa en smörgås, men boken är full av samtalsmöjligheter kring ord, språk och utveckling. 
   
Boken riktar sig till barn i förskoleåldern och de yngre åldrarna i grundskolan. Även om fokusområdet är riktat till de barn som är flerspråkiga, vilket faktiskt nästan är vart femte barn i svensk förskola, så är den lika viktig för de barn som har svenska som modersmål, för språk är makt. Språket är det som gör att du kan välja din framtid.
 

Intressant inslag på SVT om barnboken Zara fixar smörgås

Fint och informativt reportage om Åsa Gudmundsson och hennes debutbok Zara fixar smörgås

"Zara fixar smörgås", av Åsa Gudmundsson