Diktförfattare Arne Appelqvist Diktförfattare Arne Appelqvist

Aktuell med diktsamlingen

Bländad av skönhet - Dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö

Arne Appelqvist är som pensionerad civilekonom bosatt i Lidköping. Efter examen från Handelshögskolan i Göteborg 1966 har han arbetat både inom offentlig sektor (länsstyrelse, landsting, utvecklingsfond) och privat sektor (bank, konsultföretag). Hans huvudsakliga verksamhetsområden har varit näringspolitik, regional utveckling, småföretagsutveckling, marknadsföring och företagsledning. Han har bl.a. varit VD för Utvecklingsfonden i Skaraborg under sju år. Arne är gift med Britta sedan 1963 och har fyra barn.

Som pensionär har Arne under de senaste åren börjat skriva dikter med kristen inriktning. Arne debuterar Sommaren 2014 med diktsamlingen Bländad av skönhet - dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö i bokform med fotoillustrationer. Av de trettio dikterna har hittills tretton tonsatts av Katarina Torgersson och tre av Bertil Murray. Ett ledmotiv är Vattnet, Berget och Ön där det kristna budskapet, bygdens ekologi och bygdens unika kristna historia vävs samman.

På den egna webbsidan Väneland - dikter har Arne publicerat fler dikter, t ex dikter som han kallar "De fyra vid Vänern"; Wennerberg, Frans G Bengtsson, Gustav Fröding och Birger Sjöberg.

Han har också skrivit flera inlägg på sin blogg (samma webbsida) varav flera har blivit publicerade i NLT (Nya Lidköpingstidningen).
Bland annat Storstad - landsbygd

NU finns det fler av Arne Appelqvists dikter tonsatta. Lyssna och njut på 
Vänerland -dikter

Provläs gärna "Bländad av skönhet - dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö"

Läckö - Sagornas
vacker dikt tonsatt av Bertil Murray

Läckö slott - Kållandsö. Foto: Alexander Berglund. Läs hela dikten på vanerland-dikter.se
Förutom att skriva dikter bör nämnas att denne vår diktförfattare är vid god vigör. Senast sommaren 2014 sprang han 1,8 mil i Läcköloppet! Han har också, ända fram tills för några år sedan varit en ständig deltagare i Göteborgsvarvet.
Arne Appelqvist signerar böcker på Café på Klostret, Blomberg, Kinnekulle.
Bländad av skönhet - dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö. Författare: Arne Appelqvist