Erik Palme - författare

Aktuell med biografin Min farmor Ola - i skuggan av storpalmarna.

Erik Palme, författaren bakom biografin "Min farmor Ola - i skuggan av storpalmarna". Erik Palme, författaren bakom biografin "Min farmor Ola - i skuggan av storpalmarna".


Erik Palme är pensionerad arkitekt, uppvuxen i Uppsala men sedan 1959, då han började läsa på Chalmers, bosatt i Göteborg. Efter cirka fyrtio år som anställd och några år som egen företagare, år som fylldes av intressanta projekt inom stadsbyggnad, trafikplanering och med åren allt mer av miljöfrågor, inleddes det skede i livet då tiden måste fyllas med annat än yrkesarbete. Efter att som yrkesman helt ha arbetat med framtidsfrågor, blev det nu tid att se bakåt. Och där fanns mycket att se, inte minst hans farmor Ola som tog hand om honom som nyfödd och fram till dess att han kunde stå på egna ben.
 

Min farmor Ola – i skuggan av storpalmarna

Ola kom från en radikal, liberal och borgerlig familj präglad av Ellen Key, Hjalmar Branting med flera. Hennes mamma var bland annat aktiv i kampen för kvinnornas ställning i samhället. 1903 träffar Ola som femtonåring den fyra år äldre Olof Palme, farbror till sin sentida namne. Olofs familj är framgångsrik, ekonomiskt privilegierad och politiskt liberal fast betydligt mer konservativ än Olas. Ola och Olof gifter sig 1909 och bosätter sig i Sigtuna. De får fyra barn innan Olof 1918 anmäler sig som frivillig i den svenska frivilligkår som bildats för att stödja den vita borgerliga sidan i det inbördeskrig som just brutit ut i Finland. Ola är gravid med ett femte barn då Olof stupar i april i det för inbördeskriget avgörande slaget om Tammerfors. 
 
Olas fortsatta liv präglas av arbete, arbete och åter arbete samt omsorg om de sina och en ständig kamp för att klara sin och barnens försörjning. Hon är fysiskt handikappad efter att som sjuttonåring ha drabbats av polio. Hon får kämpa hårt för sin självständighet gentemot auktoritära och dominanta släktingar på sin framlidne makes sida, främst sina svärföräldrar vars värderingar och människosyn vitt skiljer sig från hennes egna föräldrars. Hon är kärv och samtidigt kärleksfull. Hon är seg och ger aldrig upp när olyckor och sorger drabbar henne, vilket ofta sker. 

Femtio år gammal får hon ett sjätte barn i form av sitt första barnbarn, Erik, som hon får lov att ta hand om eftersom han tillkommit under för den tiden ”olämpliga omständigheter”. När hon är sjuttio år råkar hennes yngste, som föddes efter sin pappas död, ut för en svår olycka och hon är fullt beredd att så länge hon orkar även ta hand om honom.

"Min farmor Ola - i skuggan av storpalmarna", av Erik Palme.