Romanförfattare Ingmar Danestig

Debuterade vid 79 års ålder med den spännande thrillern:
"Uppdrag ALFA - Hotet mot Air Force One"

Ingmar Danestig, (1936-2020) debuterade i den aktningsvärda åldern av 79 år. Under en stor del av sitt sitt liv var han provflygare på Saab. Han var född på Öland, uppvuxen i Skåne och länge boende i Linköping innan han sakta somnade in den 2 april 2020.

Han hade en lång och gedigen erfarenhet från flygets värld med sina drygt åttatusen timmar i luften och hade flugit fler än trettio olika flygplanstyper.

Leveransflygningar över Atlanten till Amerika och demonstrationsflygningar i ”udda” länder, som Jordanien, Indien, Taiwan, Pakistan och Burma var en del av Ingmars liv.

I unga år utbildade han sig till fältflygare i Flygvapnet. Där tjänstgjorde han under åren 1955-1960 som spaningspilot vid F11 i Nyköping och som flyglärare vid F5 i Ljungbyhed.

Efter ingenjörsexamen vid Flygtekniska Gymnasiet i Norrköping var han anställd på Malmö Flygindustri och sedan år 1965 på Saab i Linköping, där han bland annat som provflygare deltog i utveckling och utprovning av Saabs civilflygplan 340 och 2000. 

"Uppdrag ALFA - Hotet mot Air Force One"

En rik arabisk prins som vill påverka USA:s mellanösternpolitik tar till drastiska metoder för att nå sitt mål. USA:s president skall tvingas till underkastelse och förhandlingar för att ändra sin arabovänliga inställning.

Presidentens flygplan Air Force One spelar en central roll, liksom dess golfspelande flygkapten Bob Cobe. Den vackra och mycket smarta terroristen Catrine Duvert blir genom sitt viktiga uppdrag en avgörande faktor.

Uppdrag ALFA - Hotet mot Air Force One är en thriller som innehåller spänning och dramatik, mord och romantik, skriven av en erfaren yrkespilot.