Klas Bernhard - författare

Klas-Göran Bernhard Johansson, med författarnamnet Klas Bernhard, är aktuell med den självbiografiska romanen
GOSSE B3275 – berättelsen om en stulen barndom.

Klas-Göran Bernhard Johansson Klas-Göran Bernhard Johansson

Klas Johansson föddes i Norrköping under mitten av 40-talet och växte upp i ett arbetarhem med en  kärleksfull mamma och pappa och en drygt ett år äldre syster.
   Hans mamma var bara 20 år gammal då han föddes och när Klas var i femårsåldern fick hans mor diabetes, eller ”sockersjuka” som det hette på den tiden, och gick hastigt bort. Klas omhändertogs för samhällsvård och placerades då i ett fosterhem vilket medförde förödande konsekvenser för denne lille gosse. Hans berättelse har nu vuxit fram som den självbiografiska romanen 
GOSSE B3275 – berättelsen om en stulen barndom.

Klas är en av de cirka 900 intervjuade personerna i den statliga vanvårdsutredningen och är en av medlemmarna i organisationen ”Samhällets Styvbarn”.

GOSSE B3275 – berättelsen om en stulen barndom.

Denna bok bär titeln efter gossens akt hos myndigheterna vilka hade ansvar för honom efter det att hans mor hade gått bort då gossen var fem år. Den skildrar hur livet i ett enda slag, helt utan förvarning, blir en mardröm med misshandel, kränkningar och förnedrande behandling på grund av myndigheternas bristande tillsyn. Gement elaka och känslokalla vuxna människor, förklädda i frikyrklig skrud, bröt sakta och metodiskt ned honom. 
    Berättelsen  skildrar även livet på ett barnhem och beskriver hur gossen upplever ett och ett halvt år på en institution, som har rykte om sig att vara grym och hänsynslös. Men hur han där finner en fristad från både det våld och den förnedring som ingick i det strikt frireligiösa fosterhem han då fick lämna för en tid.
    Innan denna katastrof drabbade honom hade han levt i fem lyckliga barnaår med sin pappa, mamma och storasyster. Minnen som han kunde plocka fram när livet blev för svårt.

Det är en delvis mörk och hjärtskärande skildring, men den vittnar också om hur de första levnadsåren i våra liv sätter sin prägel och hjälper oss att stå emot  ondskans makt - och vägra låta oss kuvas.

I boken berättar författaren om sina egna minnen från tio svåra år, men också om lyckan och glädjen i att göra sig fri och sedan förvalta den friheten så omsorgsfullt som möjligt.


Boken är en själslig utvikning i tre dimensioner!

Författaren skildrar hur en gosse rycks bort från en trygg värld och hamnar i en diametralt annorlunda tillvaro. Förutom berättelsen om en gosses väg genom tio år av vanvård, förnedring och övergrepp beskrivs hur han med en stark livsvilja reser sig ur eländet, gör sig fri och på egen hand skaffar sig ett bra liv. 
   Gossens tankar skildras genom de olika skeendena i hans liv, och vi får följa med honom i sinnet under hela den gripande livsresan fram tills han når vuxen ålder.
    Citat ur journaler, handlingar som arkiverats i Norrköpings Stadsarkiv, stödjer berättelsen. I gossens akt B3275 kan läsaren konstatera att myndigheterna fatalt misslyckats med att sörja för ett litet barns omvårdnad och trygga uppväxt.


Författarens ord och tankar

Att torgföra min egen olycka under barndomen är inget självändamål!

Jag har burit min historia för mig själv under alla dessa år, men när staten tillsatte en utredning valde jag att år 2009 deltaga i denna. Genom att berätta om de svåra upplevelser jag utsattes för femtio år tidigare i livet bidrog jag, tillsammans med 900 andra intervjuade personer, till att kasta ett ljus på de oförrätter som drabbade, och fortfarande drabbar, barn i Sverige. Barn som myndigheterna har omhändertagit för vård av varierande orsaker. Samhällets misslyckanden och tillkortakommanden rapporteras i dag i en strid ström och upprör varje vuxen individ som lyssnar på de ansvarigas känslokalla bortförklaringar och stelbenta paragrafryttares kärlekslösa fraser.
    Jag hoppas att min bok kan belysa ett angeläget ämne ur en drabbads perspektiv och öka insikten och medvetenheten för dagens situation, då alltför många barn fortfarande råkar illa ut på grund av myndigheternas bristande omvårdnad och felaktiga beslut. Om min berättelse kan leda till att ett enda barn slipper plågas så är det värt varenda ord.
    Låt oss slå fast att det krävs lagar, förordningar och regler för att barnomsorgen i samhället ska fungera. Det krävs utbildning och upplysning av de som ska bära förtroendet att omsätta regelverket i praktiken. Så långt torde alla vara överens, men varför vanvårdas då barn till döds? Varför hamnar så många av alla orosanmälningar från en engagerad omgivning i en ”slaskpärm” hos berörd myndighet?  Detta bör uppmärksammas mer, för alla våra barns väl och ve. Inget barn skall behöva utsättas för det som jag själv fick genomlida. 
 

Fint reportage i Hemmets journal om Klas Bernhard och hans självbiografiska roman "Gosse B3274 - Berättelsen om en stulen barndom".

Föreningen Brinn för barnen uppmärksammar Klas Bernhards självbiografiska roman Gosse B3275 - Berättelsen om en stulen barndom.Fint, välskrivet och informativt reportage om Klas Bernhard och hans bok, Gosse B3275 - Berättelsen om en stulen barndom, i Svenska Dagbladet, GP, Smålandsposten, Aftonbladet och i de flesta regionala dagstidningarna m.m.

Riktigt fin recension av Gosse B3275 - Berättelsen om en stulen barndom. Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2021.
Lektör Maria Fridstjerna

Fint och välskrivet reportage i Mitt i söderort av Klas Bernhard och hans bok Gosse B3275 - Berättelsen om en stulen barndom.

Fint och viktigt reportage om när Klas Bernhard tackar Norrköpings stadsarkiv

Intressant radiointervju med Klas Bernhard om hans bok
Gosse B3275 (ca 3 tim 6 min in i programmet.)

Fint reportage om Klas Bernhard och hans självbiografiska roman "Gosse B3275 - Berättelsen om en stulen barndom".

RELEASE 16 april, "Gosse B3275 - Berättelsen om en stulen barndom"  med ett par ord rakt från författare Klas Bernhards hjärta!

Mitt löfte till mig själv i barndomen blev till ett mantra: "En vacker dag ska jag berätta!" Det blev en bok. I morgon är en synnerligen vacker dag - då släpps boken .