Lars Alm - romanförfattare

Lars Alm författaren bakom "Pojken i bäcken" Lars Alm författaren bakom "Pojken i bäcken"

Lars Alm är född och uppvuxen i gruvstaden Kiruna där han efter folkskola och yrkesskola avlade ingenjörsexamen för att därefter plugga vidare på Umeå Universitet mot en fil.kand examen i matematik, statistik och numerisk analys.

Han återvände till Kiruna efter avslutad examen i Umeå och arbetade åt gruvföretaget LKAB under fem år som systemprogrammerare för att därefter anställas av Svenska rymdbolaget (I dagsläget heter företaget Swedish Space Corporation, SSC) med placering vid företagets raketuppskjutningsfält, Esrange, ca. 4,5 mil öster om Kiruna. Lars kom att arbeta 37 år inom företaget i ett flertal olika befattningar innan han slutligen pensionerade sig våren 2015.

Musiken och skrivande har alltid varit hans stora intressen. Hans musicerande har tagit sig uttryck som gitarr- och basspelande medlem i ett flertal orkestrar, från rock till dansband. Att sjunga i kör är även det ett av hans stora intressen. Förutom musiken så är dagboksskrivande sedan lång tid ett roligt och stimulerande beroende och så gott som dagligen sätts något på pränt. De senaste två åren för han även en blogg; larsalm.minatankar.nu, där han med glimten i ögat beskriver sina upplevelser av händelser i vardagen från sin horisont.

Hämndens timma

Den sjuttioårige Marko Jatkos antagonist förstör ständigt livet för honom. I alla fall är det så Marko uppfattar det hela. Ständigt råkar han och hans gård ut för sabotage och det är uppen­bart att någon vill skrämma bort honom från byn. Hans högsta önskan är dock att få leva ett tryggt och välordnat liv i den lilla byn i norr och tänker inte så lätt låta sig skrämmas i väg. Allt detta vore också fullt möjligt, enligt Marko, om det inte vore för den grymme Kalle Holm som likt ett hotfullt mörkt moln fördunklar tillvaro för honom. Inte heller blir han klok på sonens intentioner och det evinnerliga tjatet om att han borde flytta in till sonens hus i Kiruna. 
   Marko är även egensinnig av sig och håller envist fast vid sina, sedan barnsben, inpräntade värderingar. Han har svårt att prata om känslomässiga ting och se sina egna fel och brister. 
   Detta försätter honom ständigt i problem, framför allt i relationer till kvinnor. Hur han än anstränger sig för att få rätsida på sitt liv kommer det ofta på skam och Kalle Holm, som han anser bära skuld till allt elände, önskar han bara bort från jordens yta. Slutligen händer något ohyggligt och Marko tar då saken i egna händer.

”Att ondgöra sig över de människor och situationer som du anser verkar emot dig är bara kontraproduktivt” hade hon sagt den sista kvällen i kojan. ”Det är bättre att göra något konstruktivt åt det. Människor med dålig karma ska du hålla på armlängds avstånd, Marko. Försök att intala dig att de är sjuka. Att det egentligen är synd om dem och vänd dem ryggen. Varje gång du bemöter dem med samma agg ökar bara deras ansträngningar att göra livet surt för dig.” 
 

Berget, staden och kärleken

Berget, staden och kärleken är en relationsroman i feelgood anda där läsaren får följa händelserna i en familj under den pågående samhällsomvandlingen i gruvstaden Kiruna. 
   Per, en medelålders man som är gift och far till två söner befinner sig mitt i denna samhällsomdaning och vid tiden för denna berättelse är nu stadens centrala delar hotade. Vissa bostads­områden i samhället måste utrymmas och rivas. Stora delar av centralorten måste omlokaliseras och en ny stadskärna är under uppbyggnad tre kilometer öster om stadens nuvarande centrum. Tusentals Kiruna­bor är eller kommer att beröras av denna stadsflytt. Stadsomvandlingen präglar till viss del vardagslivet för de flesta människor i samhället. Inte på så sätt att invånarna dagligen bekymrar sig över sin framtida situation, men känslan finns där, likt en diffus förnimmelse av att nya tider stundar, på gott och ont. 

Även i Pers privata liv råder det en omdaningens tid. Äktenskapet knakar i fogarna och Per kastas ut för ett mentalt stup, förvirrad över framtiden och orolig för hur det skall gå för sönerna. Nya relationer dyker upp runt hörnet, men Per är villrådig. Fler tråkiga och sorgliga episoder utspelar sig innan Per återigen kan se framtiden an med en ljusare blick.

Min blick stannade till över kyrkparken. Så många gånger jag som barn hade strövat runt där. Åkt skidor på vintern, lekt cowboy och indian med kamrater, ilat fort igenom parken när det mörknat i rädsla att Hjalmar Lundbom skulle resa sig ur sin grav. Bara tanken på alla minnen gjorde mig förstämd. Kyrkan skulle snart flyttas och med den minnena. En kyrka går väl an att flytta, tänkte jag. Men, hur flyttar man minnen?

Berget, staden och kärleken är Lars Alms femte roman.
 

De försvunna

Denna gripande roman om den gamla kvinnans och den fyraåriga flickans försvinnande utspelar sig i den lilla byn Lainios skog- och myrrika marker utspelar sig i september månad år 1950. Dag för dag får vi följa de vedermödor den gamla och flickan fick utstå i sin vilsenhet. Hur situationen för flickans mamma och den gamla kvinnans anhöriga kom att präglas av försvinnandet och hur byfolket och militären tog sig ann uppdraget att finna de båda.

”Jag är rädd, mommo”, svarade Irma med gråten i halsen. ”Jag är rädd och jag fryser … jag vill att mamma ska komma … nu”, fortsatte hon halvkvävt.   
    Den gamla såg på henne, med skumögd blick. Hon hasade sig upp i sittande ställning och tog flickan i sin famn. Stilla vyssande den lilla försökte hon att trösta henne.
    ”Se så … det blir bra. När det ljusnar går vi hem. Nu vet jag precis hur vi ska gå. Snart får du träffa mamma.” Hon gned flickans kalla fötter med sina knotiga händer. ”Du blir snart varm”, fortsatte gumman tröstande. 
    Hon tog upp gabardinkappan från marken och bäddade in Irma i den så att bara hennes huvud stack fram.

Johan hade aldrig berättat för någon om den verkliga händelsen vid bäcken vilken slutade i Tages drunkning och som för honom själv resulterade i år av ångest och dåligt samvete. I vuxen ålder, och efter det att han valt att leva nykter, trodde Johan att han hade gjort upp med sitt förflutna, vilket till viss del var sant. Han hade bett om förlåtelse till personer han gjort illa eller på annat sätt sårat i alkoholpåverkat tillstånd och med det hade Johan känt sig nöjd. Men hans delaktighet i Tages drunkning var en väl förborgad hemlighet, och skulle så förbli …
 
MANNEN PÅ VÄG är den sista och avslutande delen i ”Berättelsen om Johan”. I tidigare böcker har vi fått följa Johans kamp mot det dåliga samvetet, hans tragiska uppväxt i en dysfunktionell familj kantad av alkoholmissbruk och våld samt hans eget missbruk. I MANNEN PÅ VÄG får vi följa Johans kamp för att leva som nykter alkoholist med allt vad det innebär då det kommer till trassliga relationer såväl inom familjen som i arbetslivet. Skall Johan klara att leva nykter och hålla ihop sitt äktenskap? Kommer den nya och förbättrade relationen till sonen att hålla i sig, och hur blir hans relation till sin far och sina syskon? Följ med på Johans fortsatta resa och hans kamp att försöka leva som nykter alkoholist trots att minnen och dåligt samvete gäckar honom.   

Läs fler utlåtanden och recensioner på Pojken i bäckenKvinnan på stigen, Mannen på väg - recensioner.

Johan bär på tunga och tragiska minnen från sin barndom. Alkoholmissbruk och slagsmål var en del av vardagen i den familj där han växte upp i gruvstaden Kiruna under 50-talet. Dessutom bär han med sig minnet och skuldkänslorna från en tragisk olycka i vilken han känner sig djupt skyldig.  Trots detta försöker han reda upp sitt liv - men någon ger honom ingen ro.
   Som ett omen dyker en främmande kvinna upp i Johans tillvaro och på de mest konstiga tider. Är hon bara ett hjärnspöke eller är hon en verklig människa av kött och blod.
   ”Du har en djävul på din axel … ser du inte den … det kommer gå dig illa.” Kvinnan spottade ut orden i en kaskad av saliv.
 
KVINNAN PÅ STIGEN är en fristående fortsättningen på berättelsen om Johan från Lars Alms debutroman POJKEN I BÄCKEN som handlade om Johans uppväxt i gruvstaden Kiruna och hur han fick kämpa såväl med att anpassa sig till en ganska så bister och stundtals brutal tillvaro som att finna sig själv och den väg han ville gå.
    I romanen ”Kvinnan på stigen” får vi följa Johans väg in i vuxenlivet och alla de drömmar han bär inom sig, hans behov av kärlek och bekräftelse och hans försök att bryta upp från den miljö som präglat hans uppväxt. 

Lars Alms första roman "Pojken i bäcken" har fått många fina vitsord.
 
“Debut om elände i spritens fotspår”
Berättelsen är fylld av dramatik och Alm har förmågan att skapa spänning redan från början. Man vill få reda på hur det går för den olycksdrabbade Johan.                                                                 
(Norrbottenskurirern 2015)

Läs fler utlåtanden och recensioner på Pojken i bäcken och Kvinnan på stigen - recensioner.

 

Pojken i bäcken

En pojke är försvunnen! Tyst smyger en annan pojke förbi den upprörda skaran som nu är på väg i en skallgångskedja. Pojken är Johan, åtta år, och han bär på en hemlighet som kommer att utgöra en tung börda i hans unga liv.

Johan ryser, han kniper hårt ihop sina ögon och tänker på det som hände vid bäcken. Han ser för sitt inre hur de båda står nere vid bäcken de var förbjudna att leka vid, och låter långsamt händelserna spelas upp för sitt inre.


POJKEN I BÄCKEN är Lars Alms debutroman och handlar om pojken Johans uppväxt i gruvstaden Kiruna under 1950-talet. En oskyldig lek får ett tragiskt slut och som en följd av denna upplevelse kommer skuldkänslorna inte ge honom någon ro utan följa honom som ett dåligt samvete genom hans barndom och tidiga ungdom.

Ytterligare börda läggs på den unge pojkens axlar då hans familjesituation dessutom präglas av otrygghet på grund av faderns drickande och våldsamma humör under spritens inverkan. För Johan ökar otryggheten alltmer och han får svårt att klara av de mest vardagliga ting. Johans mamma och pappa skiljer sig efter år av slitningar och Johan tror då att tillvaron säkert blir bättre, men så blir inte fallet, snarare tvärtom.  

ROMANEN om Johan med boktiteln ”Pojken i bäcken” påbörjades för drygt två år sedan och tog sig inledningsvis formen av ett projekt som i huvudsak var tänkt för ett personligt bruk och som baserat på egna erfarenheter, vad andra berättat och ren fiktion beskriva en pojkes uppväxt i en dysfunktionell familj.

Händelserna utspelar sig i ett gruvsamhälle i norra Sverige. Johan får kämpa såväl med att anpassa sig till en ganska så bister och stundtals brutal tillvaro som att finna sig själv och den väg han vill gå.

 

Jag skulle vilja se en unik och fantastisk film om dramat i de milsvida skogarna i Lainio, skriver Sven Nyberg på kuriren.nu.
Vidare skriver han: Alm visade redan i sina första böcker sin förmåga att skapa dramatik kring sina gestalter. Läsaren får nu dela Hilmas växande oro för dottern. Kommer hon att överleva? Selmas och Irmas strapatser ute skogen blir allt svårare. De går ner sig i blöta myrar, ingen mat har de och ingen möjlighet att göra upp eld. Berättelsen verkar trovärdig. Alm är förtrogen med både med bygdens natur och kultur.

Läs hela recensionen på Norrbotten Kuriren

"Hej, jag heter Johan och är alkoholist", lyder första raden i den aktuella boken. Den Johan som fäller orden gör det på ett möte med Anonyma alkoholister, där han sedan en tid är medlem. Och spriten har en central roll i Alms alla tre böcker om Johan, inte minst i den aktuella där Johan har passerat 40 och försöker hålla suget stången och leva som nykter alkoholist.

Johans väl engagerar mig som läsare, alltså. // En röd tråd genom romantrilogin är smärtan och ångesten hos Johan. // Johan bär på många frågor och funderingar, men de flesta emanerar ut frågorna: Hur blev jag som jag blev? Hur var min barndom, egentligen?// Lars Alm som skriver enkelt och vardagligt, i positiv mening, säger sig med "Mannen på väg" ha avslutat "Berättelsen om Johan". Jag undrar jag, romanens huvudperson är inte ens 45 år.


Ingemar Nilsson NSD

Salsjöbladet intervjuar Lars Alm om "Kvinnan på stigen", Alms andra roman i serien om Johan.
Lars Alm högläser ut sin roman "Pojken i bäcken" på Konstigen i Lainio

En mycket trevlig och välbesökt signering på Bodens bokhandel, Bok&Bläck, i går kväll. Kvällsöppet på Gallerian och mycket folk i farten.
Fint arrangemang av Ingemar på bokhandeln.
Idag väntar signering på Akademibokhandeln i Luleå och därefter med bil till Stockholm och Platån.

Lars Alm håller tal om sitt författarskap i Pecha Kucha.

En angenäm erfarenhet av att på 400 sek. presentera 20 bilder (20s/bild) där bilderna rullar per automatik. Det var faktiskt kul och jag lyckade få ut mitt budskap. 70 personer hade samlats för att mingla och lyssna på 6 talare som presenterade vitt skilda ämnen.

Nedan hittar ni Lars Alms presentation.

Läs mer om Lars Alms fantasiska debutvecka på Lars egen blogg.http://larsalm.minatankar.nu/Njuta-av-stunden/
"Berget, staden och kärleken", av Lars Alm
"De försvunna", av Lars Alm
"Mannen på väg", av Lars Alm är en uppföljare till "Kvinnan på Stigen" och "Pojken i bäcken" och är den tredje och sista delen i "Berättelsen om Johan".
"Kvinnan på stigen" av Lars Alm. Uppföljare till "Pojken på stigen".
"Pojken i bäcken" av Lars Alm

Provlyssna gärna!
Recension: 5/5
Mycket bra. Välskriven och fängslande. Man vill inte göra paus i lyssnandet.

Provläs gärna "Mannen på väg" av Lars Alm