Aktuella med berättelser om "Spikengummor" i Där vägen börjar, en fristående uppföljare till debutboken Där vägen slutar.

Linda och Veronica Berling är tvillingar och växte upp i den lilla fiskebyn Spiken på Kållandsö i Vänern. De är komna ur en yrkesfiskarfamilj som kan spåra sina rötter tillbaka till Spiken sedan 1600-talet.

De kallades "Spikentöserna" då det inga andra töser fanns kvar i Spiken när sommargästerna åter flyttat in till stan. I brist på jämnåriga fanns det inte mycket annat att förströ sig med än att husera i hamnen eller gå runt i stugorna för att prata och fika med de gamla. På det viset kom systrarna nära och lärde känna det äldre gardet av sjöfolk i Spiken.

Uppväxten i en yrkesfiskarfamilj har starkt präglat berättelserna som de fått sig till livs genom samtal och upplevelser med personerna i boken. Såväl de gamla fiskarna som fadern, Sören Gustavsson, har utgjort viktiga källor.

Som ett naturligt led har de sedan ungdomen ägnat sig åt miljöpolitik och de har även följts åt då det gäller yrkesval. Under samma period i livet utbildade de sig till gymnasielärare och arbetar nu som lärare i Lidköping.

Där vägen börjar

Där vägen börjar är en skönlitterär bok som rymmer flera berättelser vilka ger glimtar ur såväl systrarnas egna liv som andra profilers liv i Spiken - denna gång med fokus på kvinnorna. Berättelserna är livfulla och humoristiska och ger en god inblick i hur livet i allmänhet –  och i synnerhet på en ö i Ekens skärgård – kan gestalta sig, på gott och ont.

Systrarna Berling är även konstnärer och boken innehåller fina illustrationer av dessa "Spikengummor" som så väl gestaltas i boken.

Där vägen börjar är en fristående uppföljare till Där vägen slutar, där det är "Gubbarna" i Spiken som är i fokus.

Där vägen slutar

Där vägen slutar är en skönlitterär bok som rymmer flera berättelser vilka ger glimtar ur såväl  systrarnas eget liv som andra kända profilers liv i Spiken. Berättelserna är livfulla och humoristiska och ger en god inblick i hur livet på en ö i Kållandsös skärgård kan gestalta sig, på gott och ont.

Systrarna Berling är även konstnärer och boken innehåller fina illustrationer av dessa "Spikengubbar" som så väl gestaltas i boken.

Aktuella händelser

Gummor följer gubbar i Spiken!

Bilderna till nästa bok av Linda och Veronica Berling, uppföljaren till "Där vägen slutar", visades upp i helgen i Spiken.

"Fiskartösera" ifrån Spiken på scen tillsammans med "Ivar" en av de fiskargubbar som ofta förekommer i deras anekdoter och berättelser om livet i Spiken på Kållandsö.
"Där vägen börjar" av Linda och Veronica Berling
"Där vägen slutar" av Linda och Veronica Berling
"Där vägen slutar" av Linda och Veronica Berling
Linda och Veronica Berling, författarna och tillika tvillingarna bakom de samlade berättelserna om "Spikengubbarna" och "Spikengummorna" och livet i Spiken på Kållandsö - "Där vägen slutar" och "Där vägen börjar"..