Aktuella med Från Majtös till Spikentös. Har tidigare givit ut  Där vägen börjar, en fristående uppföljare till debutboken Där vägen slutar. Dessa finns nu också som ljudböcker.

Linda & Veronica Berling Linda & Veronica Berling

Linda och Veronica Berling är tvillingar och växte upp i den lilla fiskebyn Spiken på Kållandsö i Vänern. De är komna ur en yrkesfiskarfamilj som kan spåra sina rötter tillbaka till Spiken sedan 1600-talet.

De kallades "Spikentöserna" då det inga andra töser fanns kvar i Spiken när sommargästerna åter flyttat in till stan. I brist på jämnåriga fanns det inte mycket annat att förströ sig med än att husera i hamnen eller gå runt i stugorna för att prata och fika med de gamla. På det viset kom systrarna nära och lärde känna det äldre gardet av sjöfolk i Spiken.

Uppväxten i en yrkesfiskarfamilj har starkt präglat berättelserna som de fått sig till livs genom samtal och upplevelser med personerna i boken. Såväl de gamla fiskarna som fadern, Sören Gustavsson, har utgjort viktiga källor.

Som ett naturligt led har de sedan ungdomen ägnat sig åt miljöpolitik och de har även följts åt då det gäller yrkesval. Under samma period i livet utbildade de sig till gymnasielärare och arbetar nu som lärare i Lidköping.

Lilla-Vera kom på 1920-talet som fosterbarn från Majorna till den lilla fiske­byn Spiken. Hennes föräldrar var alkoholister. Lilla-Veras förfäder var statare i Kungsbacka och följde med i den urbaniseringsvåg från landsbygden in till städerna som ägde rum i samband med att jordbruket industrialiserades på 1800-talet. Släkten arbetade i Haga som sjåare, stuvare och sjömän och tillhörde den genuina, fattiga arbetarklassen typisk för Majorna och Masthugget i Göteborg. 
    Om inte Lilla-Vera, tillsammans med sina äldre bröder, blivit utplacerad hade hon förmodligen dött som tvååring. Då hon kom till Spiken led hon av engelska sjukan, en näringsbristsjukdom som inte var ovanlig bland fattiga arbetarbarn vid tiden för första världskriget och depressionen. 
    Lilla-Veras liv kom att bli något helt annat än en alldeles för tidig barndöd i Majorna, en riktig askungesaga om man så vill. I Spiken träffade hon sin framtida man Torsten och fick med honom fem söner. 

Från Majtös till Spikentös är skönlitterär vilket betyder att berättelsen inte ska uppfattas som en biografisk skildring, även om händelserna i mångt och mycket är genuina. Sveas kärleksaffär är hopdiktad likaså Mårtagården och Gåsevadholm samt Brödupproret.       
    Författarna har försökt föreställa sig och återge berättelser så trovärdigt som möjligt med hjälp av nedanstående research, kontakt har även tagits med Göteborgs museum och Riksarkivet. Namnen på karaktärerna i boken är inte fingerade utan berättar om personer som funnits på riktigt. Författarna har försökt att återge så sanningsenliga porträtt som möjligt utifrån den fakta och hörsägen som funnits att ta del av. Allt för att hedra dessa människors minne men också för att visa på hur den mänskliga naturen ändå gör oss just mänskliga. Varken mer eller mindre.
    Från Majtös till Spikentös krävde en omfattande research. Dels i de digitala arkiven för att hitta familjemedlemmar och släkt, vilket varit mycket tidskrävande, och dels i historien för att få en uppfattning om hur Majorna utvecklats samt för att få en bild av historiskt viktiga händelser som ägt rum i området. En resa gjordes till London för att gå i Elisabeths Gustafsdotters (Strides) fotspår i Whitechapel där hon slutligen blev mördad av Jack the Ripper. En utställning om ”Titanic” har besökts i Upp­sala, en mängd litteratur har lästs för att förkovra sig i denna tragiska händelse för att kunna skriva om Veras moster Sveas kärleksaffär med Carl-Robert. Han fanns med ombord och omkom. Den kärlekshistorien är hopdiktad för att på ett trovärdigt sätt få med  Titanics undergång − en stor händelse i början på seklet. Majornas historia, Lasse i Gatan m.m. har studerats flitigt i litteratur och andra källor på internet. Författarna har gått på ”Crime Walks” i Majorna och där lyssnat på föreläsningar om gamla Majorna samt haft en korrekturläsare − vilken är boende i Masthugget − Gunnar Ingelman, till hjälp med korrektur och fakta. Fadern Sören Gustavsson och farbrodern Gunnar Gustavsson har också korrekturläst och kommit med behjälpliga synpunkter på det skrivna.

Linda och Veronica Berling är barnbarn till Lilla-Vera, under barndomen bodde de och växte upp i samma hus som farföräldrarna i Spiken. Farmoderns förflutna i Göteborg låg inbäddat i ett fjärran dunkel av alkoholism och föräldrar som övergav sjuka, döende barn, ett förflutet ingen ville gräva i, förrän nu …
    En lång såväl historisk som känslomässig resa tog form från Kungsbacka och Tölö via Masthugget och Majorna till Spiken. Nedslag som Elisabeth Gustafsdotters - Jack the Rippers tredje offers - öde, Titanic, att runda Kap Horn och ligga i hamn i Kanton i Kina, upptäckten av Nordostpassagen, Lasse i Gatan, Brödupproret, kvinnors kamp för rösträtt, och bröd i synnerhet, samt kvinnors utsatthet i allmänhet i såväl Göteborg som Spiken, finns med i romanen Från Majtös till Spikentös.

Där vägen börjar

Där vägen börjar är en skönlitterär bok som rymmer flera berättelser vilka ger glimtar ur såväl systrarnas egna liv som andra profilers liv i Spiken - denna gång med fokus på kvinnorna. Berättelserna är livfulla och humoristiska och ger en god inblick i hur livet i allmänhet –  och i synnerhet på en ö i Ekens skärgård – kan gestalta sig, på gott och ont.

Systrarna Berling är även konstnärer och boken innehåller fina illustrationer av dessa "Spikengummor" som så väl gestaltas i boken.

Där vägen börjar är en fristående uppföljare till Där vägen slutar, där det är "Gubbarna" i Spiken som är i fokus.

Där vägen slutar

Där vägen slutar är en skönlitterär bok som rymmer flera berättelser vilka ger glimtar ur såväl  systrarnas eget liv som andra kända profilers liv i Spiken. Berättelserna är livfulla och humoristiska och ger en god inblick i hur livet på en ö i Kållandsös skärgård kan gestalta sig, på gott och ont.

Systrarna Berling är även konstnärer och boken innehåller fina illustrationer av dessa "Spikengubbar" som så väl gestaltas i boken.

Aktuella händelser

Gummor följer gubbar i Spiken!

Bilderna till nästa bok av Linda och Veronica Berling, uppföljaren till "Där vägen slutar", visades upp i helgen i Spiken.

"Fiskartösera" ifrån Spiken på scen tillsammans med "Ivar" en av de fiskargubbar som ofta förekommer i deras anekdoter och berättelser om livet i Spiken på Kållandsö.
"Från Majtös till Spikentös" av Linda och Veronica Berling
"Från Majtös till Spikentös" av Linda och Veronica Berling

Där vägen slutar och

Där vägen börjar

NU också som ljudböcker,
även på
Storytel

"Där vägen börjar" av Linda och Veronica Berling
"Där vägen slutar" av Linda och Veronica Berling
"Där vägen slutar" av Linda och Veronica Berling
Linda och Veronica Berling, författarna och tillika tvillingarna bakom de samlade berättelserna om "Spikengubbarna" och "Spikengummorna" och livet i Spiken på Kållandsö - "Där vägen slutar" och "Där vägen börjar"..