Louise Falk - författare

Aktuell med den självbiografiska boken Förminskad och preskriberad men jag överlevde - en bok om anorexi, sexuella övergrepp och psykisk ohälsa - och om att bli frisk och fri från sjukdomen.

Se gärna föreläsning och författarintervju, från Bokmässan i Göteborg 2022, längre ned på sidan.

Louise Falk hos TV4 Nyhetsmorgon!

Louise Falk, författaren bakom den självbiografiska boken "Förminskad och preskiberad men jag överlevde" (Foto: Ebba Tibell) Louise Falk, författaren bakom den självbiografiska boken "Förminskad och preskiberad men jag överlevde" (Foto: Ebba Tibell)

Louise Falk (1980) debuterar som författare med sin självbiografi Förminskad och preskriberad men jag överlevde. Hon jobbar sedan tretton år tillbaka i en livsmedelsbutik men påbörjade hösten 2020 en utbildning till Behandlingspedagog.
   Louise har nämligen en dröm sedan sjukdomstiden, att om hon blev frisk då skulle hon öppna ett hem för drabbade och ge dem den hjälp hon själv önskade att hon hade fått.
   I dag lever och bor hon tillsammans med sin man och barn samt bonusbarn i Lidköping. Hennes fritid ägnas gärna åt att läsa, särskilt om andras livsöden vilka ligger henne varmt om hjärtat. Annars reser  hon gärna till varmare breddgrader med familjen eller promenerar längs med Vänerns strand.

Förminskad och preskiberad men jag överlevde

Louise självbiografi handlar om hennes långa kamp mot sjukdomen anorexi. Självbiografin tar vid då Louise är femton år gammal och blir drabbad. Sjukdomen har ett fast grepp om henne i över åtta år. Vilket blir åtta år fyllda av ångest och möten med okunnig vårdpersonal, och en ständig kamp för att överhuvudtaget överleva. Efter många besök på BUP, inläggning på barn- och ungdomspsykiatriavdelningen på sjukhus, samtal på vuxenpsykiatrin och fysiska kontroller på medicinavdelningen hamnar hon vid en ålder av tjugotvå till slut på MHE-kliniken i Mora. Där får hon för första gången professionell hjälp mot ätstörningen. Samtidigt vågar hon där berätta om något som skavt inom henne i många, många år.
   Det finns förträngda minnen från barndomen som visar sig handla om sexuella övergrepp. Dessa minnen, djupt inom henne, har ingen kunnat ana, och Louise själv har bara anat att något har hänt när hon var barn men aldrig förstått innebörden av det. Detta blir vändningen i hennes sjukdomshistoria och för första gången vill hon bli frisk och leva livet. Något som inte blev det lättaste när den offentliga vården inte hade mycket kunskap kring vare sig övergrepp eller ätstörningar. 
Louise har under alla år skrivit dagbok för att bearbeta sina känslor och händelser. Det är med hjälp av dem och journalanteckningar från sjukhus och psykologer som hon kan återberätta denna tid.
  Hennes förhoppning med sin berättelse är att inge hopp till den drabbade om att det faktiskt går att bli både frisk och fri. Men också att ge mer förståelse och kunskap om sjukdomen till vårdpersonal och anhöriga.
 

Louise Falk
BOKMÄSSAN 2022

Sveriges röster uppmärksammade Louise Falk på Bokmässan i Göteborg 2022 och bad om en intervju.

Louise Falk berättar om sin bok och om sin anorexi, sitt trauma, sin psykiska ohälsa och hur hon kom ur det och i dag lever som frisk och fri.

Intressant författarintervju med Louise Falk om hennes bok "Förminskad och preskriberad - men jag överlevde".