Olle Nåbo - författare av
historiska romaner

Aktuell med andra delen i Landsflykt en historisk romansvit om maktkamper och äventyr i 1000-talets Europa. Del två är Prinsarna i Kiev.

Se gärna föreläsning och författarintervju, från Bokmässan i Göteborg 2022, längre ned på sidan.

Olle Nåbo, författaren bakom "Landsflykt". Olle Nåbo, författaren bakom "Landsflykt".

Olle Nåbo är civilingenjör i teknisk fysik, filosofie licentiat i meteorologi och har genom karriären arbetat med forskning, utveckling och företagsledning, framför allt inom naturvetenskap och teknik.
  Parallellt har alltid funnits ett intresse för historia, att strukturera och sammanställa information och att berätta.
   Olle bor tillsammans med sin fru i en lantlig miljö i Ryckelsby, mellan Mjölby och Boxholm i Östergötland. Tillsammans har de fyra barn. Vid sidan om skrivandet ägnas fritiden åt en stor trädgård och gamla hus, samt åt idrott. På sommaren är det orientering, som Olle i unga år utövade på elitnivå. Vintersäsongen ägnas åt curling, där Olle den senaste säsongen spelade i elitserien.

Landsflykt

När den engelske kungen mördas efterlämnar han två små söner. Erövraren Knut den store inser att de utgör ett hot mot hans egen och Englands framtid. ”De måste försvinna för alltid”, säger han och ger uppdraget till legoknekten Emund. Det är inte bara Emunds liv som blir förändrat för alltid. Vi får även följa bondpojken Torsten och kungadottern Ingegerd när de dras in maktkamper och äventyr i 1000-talets Europa.
   
Emund är son till en småkung i Norge. Han är en duktig och plikttrogen krigare och utmärker sig med sin påhittighet och uppfinningsrikedom. Strävandet efter heder och ära driver honom och med vunna rikedomar vill han skaffa sig ett småkungadöme eller län.
   
Upptakten till berättelsen följer vikingen Emund när han värvas av den engelske kungen i kriget mot de invaderande danerna. Efter flera strider svär han sig till Knut mot att han åtar sig uppdraget att föra bort kungasönerna.
 
Ingegerd är dotter till sveakungen Olof Skötkonung. Tidigt i livet blir hon kristen, men gamla värderingar lever ändå kvar. Hon är barnkär och bygger upp en stark affektion till människor i sin omgivning. När problem dyker upp, vilket de ofta gör, vill hon bestämma och ställa saker till rätta. Ingegerd blir trolovad till den norske kungen Olav som en del i en fredsuppgörelse, vilket hennes far motsätter sig. 
 
Den norska bondsonen Torsten är lång, gänglig, långsynt och har svårt med koordinationen, vilket gör honom oduglig som krigare och hantverkare. Däremot är han en utmärkt sångare, vilket räddar livet på honom mer än en gång. Förutom en god syn på långt håll är han minnesgod och har en analytisk iakttagelseförmåga, vilket ger honom flera uppdrag som spanare och spion. Han intalar sig att han söker det enkla livet tillsammans med en kvinna eller som pilgrim. I verkligheten dras han dock till äventyr och det okända när sådana vägval i livet dyker upp.
 
Landsflykt en tänkt serie på fem böcker. De följer Edvards långa och farofyllda väg tillbaka till England för att bli tronarvinge. Han anländer i den turbulenta tid som avslutas med både en norsk och en normandisk invasion. Hans son Edgar lever  ett lättsinnigt, äventyrligt och upproriskt riddarliv och deltar bland annat i det första korståget. 
   En central händelse är när flera av de unga prinsarna i Europa träffas på en jaktfest i Kiev. De ingår brödraskap och lovar att på olika sätt bistå varandra. 
 
Underliggande handlingar beskriver inte bara Englands historia, utan följer även maktkamper i de nordiska länderna, Ryssland, Polen, Ungern, Tyskland, det Bysantinska riket, Frankrike och Skottland. Berättelserna rymmer även religiösa konflikter som övergången från hedendom till kristendom, investiturstriden och inledningen till korstågen. Scener följer verkliga händelser, eller sådana som enligt den kända historien kan ha hänt. Karaktärer med namn baseras utan undantag på verkliga historiska personer.

En berättelse blir till
 
Jag har alltid tyckt om att läsa berättelser högt. I Snorre Sturlassons kungasagor hittade jag nytt material med dråpliga historier, vardagliga händelser, intressanta livsöden och beskrivning av historiska förlopp. Om någon skulle få ett postumt nobelpris i litteratur så borde det vara Snorre. En av de mest fascinerande historierna handlar om Harald Hårdråde och hur han via att varit legosoldat i det Bysantinska riket blev kung i Norge och till slut stupade i ett försök att invadera England. Eftersom jag finner nöje i att bearbeta och strukturera information samlade jag ihop olika scener där Harald fanns med och sammanställde dem i kronologisk ordning. Dessutom hittade jag scener från andra isländska sagor som också passade in.
   Det visade sig att formatet inte passade för högläsning. För att få en bättre ton skulle historien behöva berättas av en eller flera perspektivpersoner vid sidan av, som var med om händelseförloppet. Kravet var att de skulle vara verkliga historiska personer som var med om, eller skulle kunna ha vart med om, de beskrivna scenerna. Så jag sökte och hittade dessa. 
   I takt med att mer research gjordes minskade samtidigt intresset för att skildra Harald Hårdråde. Sett till hans värderingar och agerande var han knappast föredömet för en hjälte och en berättelse om honom skulle inte kunna sluta lyckligt. Dessutom hade andra redan skildrat honom.
   I stället föll ögonen på det märkliga och dramatiska livsödet hos den samtida landsflyktige engelske prinsen Edvard, som tillbringade hela sin uppväxt vid furstehoven i Novgorod och Kiev i det rusiska riket. En berättelse om honom skulle också inkludera inte bara händelser i de nordiska länderna utan även historien i Centraleuropa.
Succesivt har berättelsen dramatiserats. Fortfarande har ändå ambitionen varit att skildra verkliga händelser och att de personer som medverkar är kända historiska personer. Samtidigt ska formatet passa för högläsning eller ljudbok, vilket kräver tydliga scener och en rak kronologi.
   1000-talet var i många avseenden en brytningstid med få motstycken i historien, åtminstone i de nordiska länderna. De människor som levde då såg och upplevde förändringarna och måste ha känt att de levde i en ny och modern tid. Ett påtagligt manifest är de många runstenar som restes under denna tid. De politiska och religiösa kasten var tvära. Vissa anpassade sig och följde med i de nya strömningarna medan andra spjärnade emot. Förändringar kan ske snabbt, men liksom i dag krävs generationer av tid för att de ska bli bestående. Häri finns en parallell till vår egen tid. Det är viktigt att förstå att vi inte är de första som upplever oss leva i en modern era.
En annan parallell är de grundläggande betingelserna för människans existens. Även om vanor och värderingar var påtagligt annorlunda på 1000-talet så var människor väsentligen lika oss i dag. Insikten om detta kan förhoppningsvis leda till ökad vidsynthet och tolerans. Likaväl som människor och deras grundläggande betingelser var likadana för tusen år sedan, så gäller detsamma för människor som i dag lever i olika kulturer. I stället för att skriva en bok om hur människor i grunden är lika oavsett ras och kulturellt ursprung, så kan en historisk roman förhoppningsvis förmedla samma budskap.

På författarens hemsida hittar ni ytterligare intressant information:
ollenabo.wordpress.com

Olle Nåbo
BOKMÄSSAN 2022

Olle Nåbo signerar Ofrivillig viking hos Sigtuna bokhandel belägen på Sveriges äldsta gata.
Gatan är även beskriven i boken.