Shewin Hamadbag - romanförfattare

Aktuell med den självbiografiska romanen Sista solglimten, som tar upp en flickas första år i Kurdistan och den kulturkrock som sedan uppstår i Sverige.

Se gärna föreläsning och författarintervju, från Bokmässan i Göteborg 2022, längre ned på sidan.

Shewin Hamadbag, författaren bakom  "Sista solglimten". Shewin Hamadbag, författaren bakom "Sista solglimten".

Shewin Hamadbag (1993) föddes i Kurdistan och kom till Sverige i början på 2000-talet. I dag arbetar hon som lärare. Detta var inget yrke hon hade tänkt sig då hela skolvärlden hade skrämt henne som barn och tonåring. I sitt läraryrke, med inriktning på oroliga klasser med större utmaningar och även med barn och ungdomar med särskilda behov, har hon tagit sig an de klasser som ingen ville arbeta med. Det är barn och ungdomar som många vuxna har bemött med tystnad. Shewin ville bevisa att det i de flesta fall inte handlar om barnens oförmåga utan på bristen av ett tydligt ledarskap. 
 
”Det handlar inte om föräldrar och ledning i första hand, utan om oss pedagoger, vårt ansvar, vår brist eller vår förmåga då det kommer till vårt ledarskap och vårt förhållningssätt”, säger Shewin. 
 
Gång på gång har hon bevisat att det inte enbart är hos barnen som ansvaret ligger, utan till största delen handlar det om oss vuxna, såväl föräldrarnas ansvar som det pedagogiska ledarskapet.
   I sin självbiografiska roman "Sista solglimten" lyfter Shewin Hamadbag, utifrån sin egen upplevelse, fram olika scener ur sitt förflutna där vi får följa hur hon blev bemött av samhället, såväl i Kurdistan som senare i Sverige. Vi får även inblick i den kulturkrock som hon hamnade i när hon som barn kom till Sverige. 
   Under många år förnekade Shewin att flickan som hon beskriver i sin bok var just Shewin själv. Hon förnekade att ”de” var en och samma person. Med åren har hon dock förstått att den lilla flickan som hon under åren har skrivit berättelser om var hon själv i unga år. Tack vare det hon har gått igenom, sina upplevelser och erfarenheter, har hon lärt sig att inte ducka för den sanning inom skolvärlden som hon vardagen igenom möter. 

Boken riktar sig till alla vuxna, men även till ungdomar som kan känna igen sig i många scener i romanen. Den lyfter fram de olika konsekvenser som vuxnas handlingar kan få i barn och ungdomar liv. Denna bok syftar också till ett uppvaknande och en påminnelse om vårt vuxna ansvar, det pedagogiska ansvaret och vikten av ett tydligt ledarskap. Det krävs så lite för att se och höra ett barn, och därmed göra skillnad.
 
”Ett av mina syften med boken är att dela med mig av mitt förflutna och den resa jag har gjort, då liknande händelser sker dagligen och främst märks detta av i skolvärlden. Jag vill med hjälp av mina egna erfarenheter belysa vardagliga problem och påminna om att det alltid ligger en orsak bakom varje handling samt belysa hur lite det krävs för att hjälpa en individ. Ett annat syfte är att lyfta fram vikten av ett pedagogiskt ledarskap i bemötandet av andra”, säger Shewin. 

Sista solglimten

Sista solglimten är en självbiografisk roman om ett barns uppväxt i Kurdistan och senare i Sverige.  Den tar upp såväl den hårda uppfostran i Kurdistan som kulturkrocken som skedde i Sverige. Samtidigt är den en utvecklingsroman om en liten flicka och hennes hårda kamp att växa upp till den kvinna hon är i dag. 

Shewin växer upp i en värld där hon inte upplever sig vara bekräftad. Uppväxtmiljön i Kurdistan är väldigt tuff och vad hon än gör blir allt fel. Ofta blir hon bestraffad genom fysisk och psykisk misshandel vilket är en del av den kurdiska kulturen. Under hennes första år är hennes pappa frånvarande då han är bosatt i Sverige, och minnena av honom är mycket vaga när han en dag åter dyker upp. 
   En dag förändras livet för alltid - Shewin, hennes systrar och deras mamma bryter upp och flyttar till Luleå i Sverige där pappan befinner sig, men resan till Sverige blir utdragen. I Sverige förändras Shewins syn på sin pappa eftersom hans löften om vad Sverige erbjuder inte håller och kontrasten blir alltför stor. 
   När Shewin börjar i den svenska skolan råkar hon ut för en kulturkrock, och olikheterna blir väldigt svåra för henne att ta sig an, och familjens ekonomiska situation förstärker utanförskapet hon känner. Alltmer fylls hon av mörka tankar och om nätterna fantiserar hon om att dö. Dessa tankar följer henne under flera år. 
   Efter drygt sex år flyttar familjen till Stockholm där hennes föräldrar har fått jobb och Shewin bestämmer sig för en nystart. I Stockholm får hon hög status bland skolkamraterna men märker efter ett tag att hennes relationer inte bygger på vänskap utan på att folk utnyttjar henne. Det hårda bemötandet från alla håll väcker en frustration inom henne och hon blir alltmer utåtagerande.
   Skolgången blir allt stökigare och hårdare och snabba skiftningar uppstår. Shewin lär sig att det är viktigt att inte visa sig svag och lyckas med detta genom att förtränga sina känslor. Hon hamnar ofta i bråk rent fysiskt och byter frekvent umgänge. Detta resulterar i att hon känner sig alltmer pressad och en dag bestämmer hon sig för att ta sitt eget liv. Detta blir hennes vändpunkt. 
 

Shewin Hamadbag
Bokmässan 2022

Fint reportage om Shewin Hamadbag och hennes roman
Sista solglimten.