Sven Ruin - författare

Aktuell med boken Världens dummaste folk? - Så blir de godtrogna svenskarna grundlurade

Sven Ruin, författaren bakom "Världens dummaste folk?" Sven Ruin, författaren bakom "Världens dummaste folk?"

Sven Ruin är ingenjören med ett starkt engagemang för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, vilket gjort honom orolig över vart samhället är på väg. Det senare lade grunden till att han 2018 gjorde sin författardebut med boken Världens dummaste folk? - Så blir de godtrogna svenskarna lurade.

Han växte upp i byn Odensvi, norr om Köping, där Kölstaån ringlar sig mot Mälaren och kyrkan står mitt i byn. Ett år som utbytesstudent i USA påverkade honom också mycket. Senare kom framför allt arbetet, som mycket kretsat kring vindkraft, att ta honom ut i många länder i världen. Sedan några år bor han igen i Odensvi med sin familj.

Samtidigt som Sven på många sätt fått leva i en idyll, har han också fått se några av de verkliga baksidorna av samhället. Han har förvånats över att numera tycks många av samhällsproblemen vara något som de flesta inte pratar om och än mindre gör något åt. 
   
Sven har tidigare bland annat skrivit en anmälan till FN av svenska
övergrepp på mänskliga rättigheter.
(http://charta2008.se/FN-anmalan/FN-anmalan.html) .

Tillsammans med Göran Sidén har Sven under 2019 gett ut boken Small-Scale Renewable Energy Systems på ett engelskspråkigt förlag (https://www.crcpress.com/Small-Scale-Renewable-Energy-Systems-Independent-Electricity-for-Community/Ruin-Siden/p/book/9780367030971)

Världens dummaste folk? - Så blir de godtrogna svenskarna grundlurade

Är svenskarna världens dummaste folk?

I Amerika har det varit ett begrepp att svenskar som emigrerade dit ansågs som dumma, i den bemärkelsen att de var lättlurade. Är detta sant i dagens Sverige? Håller vi på att luras in på farliga vägar?

Häpnadsväckande och obehagliga uppgifter visar att så är fallet och för första gången träder en helhetsbild fram. De godtrogna svenskarna har blivit grundlurade, bland annat på freden.
    Denna bok visar att vi i Sverige är med och skapar krig, att dessa krig är en huvudorsak till flyktingkrisen och att dessa flyktingar lätt drabbas av människo­handel. Boken tar även upp vårt felinriktade ”försvar” och att mycket av detta sker på grund av att vår demokrati inte fungerar som vi tror.
    Ett exempel är Sveriges roll i så kallade ”utomrättsliga avrättningar”. Flera sådana uppgifter har redan publicerats offentligt men ingen verkar då ha tagit någon större notis om, eller lagt ihop de olika uppgifterna, vilket nu görs i denna bok.
    Kärnvapenfrågan belyses också från ett nytt perspektiv. Vi har länge fått höra att vårt samarbete med kärnvapenmakter gör oss säkrare, men är det verkligen så?
    Vi göds med lögner, något vi måste ändra på. Sven Ruin lyfter fram behovet av en ärlighetskultur och berättar även om hur lögner inom näringslivet kan förstöra verksamheter.
    Hade Håkan Juholt rätt när han uttryckte sin oro över att Sverige kan vara på väg att förlora demokratin? Mycket tyder på att så är fallet!
   
Sven säger själv att det här är boken som han önskar aldrig hade behövt skrivas, men han måste berätta för att varna.