Sven Ruin - författare

Strax aktuell med boken Världens dummaste folk? - så blir de godtrogna svenskarna grundlurade

Sven Ruin är ingenjören med ett starkt engagemang för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, vilket gjort honom orolig över vart samhället är på väg. Det senare lade grunden till att han 2018 gjorde sin författardebut med boken Världens dummaste folk? - så blir de godtrogna svenskarna lurade.

Han växte upp i byn Odensvi, norr om Köping, där Kölstaån ringlar sig mot Mälaren och kyrkan står mitt i byn. Ett år som utbytesstudent i USA påverkade honom också mycket. Senare kom framför allt arbetet, som mycket kretsat kring vindkraft, att ta honom ut i många länder i världen. Sedan några år bor han igen i Odensvi med sin familj.

Samtidigt som Sven på många sätt fått leva i en idyll, har han också fått se några av de verkliga baksidorna av samhället. Han har förvånats över att numera tycks många av samhällsproblemen vara något som de flesta inte pratar om och än mindre gör något åt.

Världens dummaste folk? - så blir de godtrogna svenskarna grundlurade

Är svensksrna världens dummaste folk?

Boken berättar om hur de godtrogna svenskarna har blivit grundlurade, bland annat på freden, och hur vi leds in på farliga vägar.

Många av de uppgifter som presenteras i boken är så häpnadsväckande och obehagliga att de kan vara svåra att ta till sig. Det gäller till exempel
Sveriges roll i så kallade "utomrättsliga avrättningar". Egentligen har dock flera sådana uppgifter publicerats offentligt redan tidigare, men ingen verkar då ha tagit någon större notis eller lagt ihop de olika uppgifterna, så det här är första gången den skrämmande helhetsbilden börjar framträda.

Boken visar på kopplingar mellan att vi i Sverige är med och skapar krig, att krigen är en huvudorsak till flyktingkrisen, att flyktingar lätt drabbas av människohandel, vårt felinriktade "försvar" och att mycket av detta skapas genom att demokratin inte fungerar som vi tror.

Behovet av en ärlighetskultur lyfts fram och blir tydligt även av
författarens berättelser om hur lögner inom näringslivet kan förstöra
verksamheter.
 

Sven Ruin, författaren bakom boken "Världens dummaste folk? -så blir de godtrogna svenskarna grundlurade".
Sven Ruin, författaren bakom boken "Världens dummaste folk? -så blir de godtrogna svenskarna grundlurade".