Här kan du undan för undan följa din egen försäljning via förlaget.

Du får en webbadress och ett lösenord av förlaget via e-mail. När du loggar in på din  försäljningssida kan du se hur många av dina böcker som säljs och var försäljning av just din bok sker.

Vid utbetalning av royaly/intäkter får du en specifik sammanställning via mail.