Referensexemplar

  • Du kan själv lämna eller skicka refrensex. från de böcker du har fått skickade till dig från förlaget. Det viktigt att du håller koll på, och meddelar förlaget, antal referensex. då dessa inte skall bokföras som sålda böcker. 
  • Förlaget kan skicka ref.ex men då är det viktigt att du meddelar namn, adress samt e-mail eller mobilnummer. E-mail eller mobilnummer krävs på frakthandlingarna, utan något av dessa kan förlaget inte att skicka något ref.ex. 
  • Du kan även erbjuda t ex bloggare och media att få refex. i form av e-bok (om din bok finns som e-bok). Då meddelar du förlaget vem som skall ha ett ref.ex i e-boksform, namn och e-mail, så skickar förlaget detta.
  • Beställning av sändning av referensexemplar görs i formulärfältet till höger.

Fyll i detta formulär om förlaget skall skicka referensexemplar.