När vi har tecknat ett avtal

Era avtal kan se olika ut då jag arbetar efter principen - utifrån vars och ens förutsättningar och behov. Detta kan kanske synas konstigt men läs gärna under Olika typer av avtal för att bättre förstå varför jag gör som jag gör.

Alltså, oavsett vilken typ av avtal just du har, händet följande då jag har mottagit avtalet i två exemplar undertecknat av dig:

 

 • Jag börjar med att redigera ditt manus. I detta skede får du bara luta dig tillbaka och vänta på min redigering. Det fungerar dåligt om vi båda gör redigeringar var och en på sitt håll. Om du i detta läge inte känner dig klar med ditt manus är det viktigt att du talar om detta för mig så att jag inte redigerar och gör arbete i onödan. Då är det bättre att jag väntar med ditt manus till du känner dig helt klar.
 • När jag redigerar använder jag mig av Spåra ändringar, vilket innebär att du, när du får tillbaka ditt redigerade manus, lätt kan se vilka ändringar jag gjort samt de förslag jag kan ha på förändringar
 • Då jag anser att författarens personliga stil skall genomsyra texten ändrar jag inget som påverkar stilen. Det jag ändrar är rent språkliga fel som t ex stavfel, meningsbyggnadsfel samt handlingens disposition, om det är nödvändigt osv.
 • Om jag är fundersam kring saker i ditt manus under redigeringsarbetet hör jag av mig.
 • När redigeringen är klar skickar jag det redigerade manuset till dig för granskning, och ev. för komplettering.
 • Om du i detta läge vill göra ändringar i ditt manus går detta självklart bra. Du arbetar då i det redigerade dokumentet som jag skickat till dig. För enkelhetens skull vill jag att även du använder dig av spårning så att även jag kan se dina ändringar. Det kan hända att denna procedur pågår ett tag innan såväl du som jag känner oss nöjda.
 • Det är nu dags för sättning av din text. 
 • När sättningen är gjord skall inga större ändringar göras, det enda som skall ändras i detta skede är rent språkliga fel som vi av någon anledning har missat. (Det är otroligt lätt att missa tappade bokstäver etc, även för den mest erfarne redaktören och korrekturläsaren. Just därför är det viktigt att såväl jag som du läser igenom ditt manus noga, och flera gånger, innan vi påbörjar sättningen.
 • När sättningen är klar skickar jag en pdf på inlagan - alltså så som boken kommer att se ut i tryckt skick - för granskning och godkännande av dig.
 • Om du upptäcker missar i inlagan behöver du skriva ner var du har hittat dessa och vilka felen är. Det kan du göra genom att    t ex skriva:
S. 5 rad 3: All(a) åkte med. (Då ser jag att ett (a) har tappats.)
S. 8 rad 15: När vi kom fram (springer) Jonte i förväg. (sprang)
 • När sättningen är klar och godkänd av dig skickas den tryckfärdiga inlagan (det satta manuset) till tryckeriet. Det kan bli nödvändigt att skicka inlagan fram och tillbaka mellan oss innan du är helt nöjd. Ingen inlaga går i väg till tryckeriet förrän du som författare känner dig helt nöjd.
 • Parallellt med sättningen av manus arbetar vi fram ett omslag till din bok. Detta är faktiskt bland det mest svåra - att få fram ett bokomslag som lockar till läsning och samtidigt ger en bild av vad boken handlar om.
 • När det gäller bokomslag har jag flera illustratörer som jag anlitar, dels en fotograf, dels flera illustratörer som arbetar med lite olika stilar. 
 • Vi hjälper dig gärna med idéer till omslag men tar också tacksamt emot förslag från dig.
 • Omslaget bör vara fördigställt i samma veva som inlagan. Dock kan man skicka omslaget något senare till tryckeriet då de börjar med att trycka själva boken. Omslaget är det sista momentet i tryckprocessen.