Här kan du ställa frågor och också läsa svar på frågor som förlaget fått. Nedan är länkar till undersidorna på sidan Informationsbrev.

Specifika frågor som ni ställer kommer jag, i den mån det går, svara på under nedanstående rubriker.

I de fall era frågor inte faller inom ramen för dessa rubriker kommer svaren att hamna längst ner under Övriga frågor.


Avtalet skrivet - vad händer nu?

Prissättning

Marknadsföring 
Sociala medier m.m.


Var kommer mina böcker att finnas till försäljning?

Kommissionsavtal - hur funkar det?

Hur gör man med böcker som jag som författaren säljer kontant?

Boksigneringar - hur gör man?

Frakt för böcker som jag själv som författare behöver för t ex boksigneringar.

Royalty - hur och när?

Deklaration - se under Royaly

Bokmässan

Försäljningsstatistik
Lösenord: Bokglädje2016 + ert eget lösenord

ÖVRIGA FRÅGOR
Referensexemplar

  • Du kan själv lämna eller skicka refrensex. från de böcker du har fått skickade till dig från förlaget. Det viktigt att du håller koll på, och meddelar förlaget, antal referensex. då dessa inte skall bokföras som sålda böcker. 
  • Förlaget kan skicka ref.ex men då är det viktigt att du meddelar namn, adress samt e-mail eller mobilnummer. E-mail eller mobilnummer krävs på frakthandlingarna, utan något av dessa kan förlaget, och kommer förlaget inte att skicka något ref.ex. Förlaget vill inte behöva skicka mail och påminna om att denna viktiga fakta skall finnas med.
  • Du kan även erbjuda t ex bloggare och media att få refex. i form av e-bok (om din bok finns som e-bok). Då meddelar du föralget vem som skall ha ett ref.ex i e-boksform, namn och e-mail, så skickar förlaget detta.
  • Beställning av sändning av referens ex görs i formulärfältet till höger.

Skriv din fråga i formuläret