Prissättning

När det gäller bokpriser bör vi hålla en likvärdig nivå på era böcker. Förlaget och förlagets nuvarande författare har beslutat att priset ut till kund, i förlagets e-butik, bör ligga fem kronor lägre än Adlibris, vilka är billigast. Orsaken till att Adlibris kan hålla dessa låga priser är att de kräver 20 % i rabatt för att ge ut förlagets böcker.

Det är viktigt för din egen del att försöka få dem som vill köpa din/dina böcker att hänvisa dem till förlagets e-butik. Orsaken är den att utav det kunden betalar i e-butiken erhåller du en större förtjänst. 

Vi tar ett exempel: Adlibris tar 231 kr för din bok ut till kund. De har då betalt 127 kr till förlaget för din bok.
Förlaget tar då 231 - 5 = 226 kr ut till kund.

Din förtjänst vid försäljning hos Adlibris blir, vid 60 %, 76,20 kr
Din förtjänst via förlagets e-butik blir, vid 60 %, 135,60 kr, alltså nästan det dubbla.

Detta är skälet till varför du skall försöka få dina läsare att köpa boken via förlagets e-butik.

Privat försäljning
När det gäller priser för böcker som ni säljer privat eller via boksigneringar ger jag er relativt fria händer, men för enkelhetens skull, med tanke på bokföring m.m. är det bra om vi kommer överens om ett pris som gäller generellt. Det blir annars ohållbart för mig att hålla reda på och konstant debitera er olika priser.

När ni säljer böcker privat är det viktigt för bokföringens skull att ni redovisar antal sålda böcker till förlaget. Förlaget skickar då en faktura på sålda böcker och dessa räknas sedan in i den sedvanliga utbetalningen av er royalty. Redovisningen gör ni varje månad om antalet överstiger 10 st. sålda böcker, i annat fall väntar ni tills ni har sålt minst 10 böcker. Formuläret för detta ändamål hittar ni på sidan Informationsbrev