Pengar är inte allt - eller?

På den sak kan man se olika men helt klart är det en stor lycka att få ut sin första royalty. Glädjen över att boken man jobbat med så länge har kommit andra till del och också inkasserat lite pengar är en härlig känsla.

Har man dessutom stått för produktionskostnaden är denna inkomst än mer viktig då man gärna vill ha tillbaka de pengar man lagt ut, och gärna så fort som möjligt.

Varje författare har en egen försäljningssida med inlogg som ni få av mig. Denna sida uppdaterar jag så fort jag hinner men i slutet på varje månad kan ni vara säkra på att uppdateringen är gjord. 

Utbetalning av royalty

Jag betalar ut royalty var tredje månad, beroende på hur stor försäljningssumman är, även om det står var sjätte månad i kontraktet. Orsaken till att det står var sjätte månad är att jag bara betalar ut var tredje månad om summan överstiger 1000 kr. Ligger summan under detta får man vänta sex månader eller till årets slut. Orsaken är den att det annars kan bli en massa småutbetalningar. Om summan är liten anser jag det bättre att vänta och betala ut en större summa senare. Men detta kommer vi överens om. Jag blir glad om du blir glad och helst vill jag att alla skall vara nöjda. Som ni minns; Utifrån vars och ens förutsättningar och behov.

Skattetekniska detaljer

För dem som har egen firma  gäller andra regler, se nedan.

Utbetalning av royalty

Författaren får sin procent av bruttointäkterna utbetald vid angivna tidpunkter. Denna royalty får författaren i uppdrag att deklarera i sin deklaration då förlaget sänder uppgifter om utbetald royalty till skatteverket. Med andra ord kommer detta synas när författaren får sin deklarationsblankett från skattemyndigheten. Detta innebär att författarens intäkter räknas som inkomst och slås ihop med övrig inkomst var på författare betalar skatt. Författaren lägger också skatt i form av egenavgifter på ca 28-29%.
Författaren fyller i en T1-blankett, den hittar man om man söker på Skatteverkets webbsida. Beroende på använder man inkomst av tjänst eller hobbyverksamhet.
Ni hittar båda på skattemyndigheten:
Hobbyverksamhet - skattemyndigheten
Inkomst av tjänst - skattemyndigheten


Egen firma
För att undvika stort skattetryck samt för att kunna göra avdrag för tryckkostnader m.m. rekommenderar Ebes förlag att författaren startar enskild firma. Detta kostar ingenting och innebär att man bara betalar skatt då intäkterna blir högre än utgifterna. Med andra ord, författaren betalar ingen skatt förrän försäljningen av böckerna börjar gå plus. De pengar som förlaget betalar ut till dem som har egen firma kallas inte royalty, utan helt enkelt intäkter.

Har du fler funderingar kring detta är det bästa sättet att vända sig direkt till Skattemyndigheten.

Jag önskar er all lycka i er försäljning och hoppas att jag kommer att få dela ut rejäla summor i royalty framöver.