MANUS

Varmt välkommen med ditt manus, vi vill dock redan nu meddela
att det kan ta upp till två månader innan du kan få ett svar, så har du bråttom finns möjligheten att snabbare få ut din bok via via vår egenutgivartjänst Lyacon.

Vi tar endast emot manus i digital form av miljöskäl. Det är viktigt att du noga har läst igenom ditt manus innan du skickar det till oss. Ta gärna hjälp av någon du känner som gör en genomläsning och som ser fel du själv inte lägger märke till. Man blir lätt blind för sina egna fel.

Oavsett om och hur vi fortskrider från den första kontakten är kravet att ditt manus är skrivet i word, eller i ett likvärdigt ordbehandlingsprogram, samt att ditt manus är indelat i kapitel, i ett enda sammanhängande dokument. Vi kräver också att du bifogar ett synopsis och en kort presentation av dig själv samt bakgrunden till att din bok/roman kom till liv.

OBS! Vi får in väldigt många manus och vi prioriterar de manus där det finns ett synopsis och en presentation av dig som författare, dina erfarenheter bakom det du skriver om samt tanken bakom din bok. Om detta saknas finns det risk för att du inte får något svar ifrån oss. Detta är en urskillnad vi gör för att hantera alla manus vi får in. Om du är ambitiös och vill lägga tid på ditt författarskap tror vi också att du kan ta dig tid att skriva ett synopsis och en mer utförlig personlig presentation samt egna tankar kring din bok, bakgrunden till den, syfte och målgrupp. :)

Börja med att skicka in ditt manus och synopsis samt en presentation av dig själv så att vi lätt kan avgöra boken/romanens innehåll.

Det kan dock hända att vi avböjer vissa manus på grund av tidsbrist eller på grund av att ditt manus inte passar vår målgrupp och inriktning. I dessa fall meddelar vi dig detta via mail.

 

Korrekturläsning

När vi har en överenskommelse om att förlaget står för hela processen kommer vi att göra en korrekturläsning, ev. redigering samt sätta din bok så att den blir klar för tryck. När korrekturläsning och sättning är gjord är det viktigt att du själv läser igenom inlagan, den tryckfärdiga filen, ytterligare en gång och godkänner den.

Vi gör inga ändringar i ditt manus utan att prata igenom dessa med dig först. Det enda vi tar oss rätten att göra utan att fråga om lov först är att rätta till regelrätta språk- och stavfel.


 

När författaren själv står för produktionskostnaden

När vi kommer överens om att trycka och publicera din bok och du som författare står för produktionskostnaden kommer vi att gå till väga som ovan med den skillnaden att du som författare står för kostnader som korrekturläsning, sättning, bokomslag och tryck. Vi erbjuder oss att göra dessa moment åt dig mot en skälig kostnad. Denna kostnad kommer vi överens om individuellt beroende på hur många sidor det gäller eller hur omfattande bokomslaget skall vara.
 

Tjänster vi erbjuder egenutgivare

Om du vill ge ut din bok helt på egen hand kan det ändå vara bra att någon hjälper dig med till exempel sättning och bokomslag. Vi erbjuder egenutgivare hjälp med dessa moment mot en skälig kostnad som, likt ovan, beslutas individuellt. Läs mer om detta under: Lyacon - för egenutgivare 


VÄLKOMMEN med ditt manus till Manus@ebesforlag.se
OBS! Manus som kommer till någon av våra övriga e-mailadresser besvaras ej! 

TÄNK på, innan du skickar ditt manus, att:
- Du bifogar ett följebrev om dig själv
- Du bifogar ett synopsis
- Du skickar ett väl genomarbetat manus med kapitelindelningar i ett enda word-dokument, eller liknande ordbehandlingsprogramVi återkommer oftast inom loppet av en månad med besked om huruvida vi antar ditt manus och, om så är fallet, även för att diskutera ett upplägg som passar dig bäst.Tyvärr kan tiden ibland bli upp till två månader då vi periodvis får in fler manus än vad vi riktigt hinner med.
 

Ebes förlags inrikting

I dagsläget tar vi emot manus i form av blivande romaner, fantasy, lyrik och andra typer av böcker som riktar sig till unga vuxna och vuxna. Ditt manus skall helst ta upp saker som berör och gör skillnad,     t ex människoöden, samhällsproblem, historia ur nya perspektiv m.m.

Vi tar nu också emot barnboksmanus.

Vi tar i dagsläget inte emot manus till blivande faktaböcker, (dock populärvetenskapliga med ett viktigt samhällsinnehåll), ej heller manus till traditionella deckare.

Vi erbjuder dock författare att ge ut dessa ovanstående genrer via Lyacon för egenutgivare som är vårt nystartade dotterföretag.

Notera dock att vi även sållar bland dessa manus och att vi  har vissa krav då det gäller kvalité på böcker vi ger ut via Lyacon för egenutgivare.

Lyacon för egenutgivare är med andra ord ingen ren utgivningstjänst i den bemärkelsen att vi ger ut allt som kommer in.