Det finns fler skribenter i Sverige än vad förlagen hinner med att hantera. Därför blir många duktiga skribenter refuserade på förlagen, så även på vårt moderförlag - Ebes förlag.

Orsaken är den att det ligger ett stort arbete och mycket tid bakom en bokpublicering. Då vi ansåg att det var synd att refusera flera bra manus på grund av tidsbrist, startade vi dotterföretaget - Lyacon för egenutgivare.

Böckerna du hittar på Lyacons böcker är alltså böcker där Lyacon har varit behjälplig med vissa steg i processen, där vi framför allt har varit en länk mellan författaren och tryckeriet. Läs mer om Lyacon på Lyacon för egenutgivare.

Du hittar våra egenutgivares böcker på: Lyacons böcker

De egenutgivare som så önskar bereder vi även plats för på Bokmässan i Göteborg mot en kostnad.

 

Lyacon vill hjälpa fler att uppnå den lyckokänsla det innebär att hålla sin egen bok i sin hand.