Nedan följer några prisexempel på vad det kan kosta att ge ut din bok som egenutgivare via Lyacon. Dessa exempel är bara riktmärken då det beror på väldigt många olika parametrar vad det egentliga priset blir. Exemplen grundar sig på traditionella böcker, t ex romaner, med enbart text, utan bilder eller illustrationer. Vi erbjuder dock inte våra tjänster med mindre än 200 exemplar per titel.

Generellt kan man säga att ju fler böcker du trycker desto billigare blir det per bok samt att ju fler sidor din bok innehåller desto dyrare per bok.

Om din bok innehåller bilder eller illustrationer blir priset betydligt högre än exemplen nedan. För att du skall känna dig mer säker på vad priset kan bli för din del ber vi dig begära en offert. Detta kan du göra via formuläret längst ned på denna sida.

Om du har ditt manus i ett ordbehandlingsprogram blir sidantaltet något annat då man förvandlar detta till tryckfärdiga filer. Om du inte har tryckfärdiga filer måste du skicka ditt manus i word så att vi kan göra en grovsättning för att räkna ut korrekt kostnad.
 

Pocket

Antal sidor ca 300
Storlek 110x180
Antal att publicera + pris per bok:

2000 st. ca 25 000 kr
Per bok ca: 12,50 kr 

1500 st. ca 22 000 kr
Per bok ca: 14, 50 kr

1000 st. ca 19 000 kr
Per bok ca: 19 kr

500 st. ca 14 000 kr
Per bok ca: 28 kr

300 st. ca 11 000 kr
Per bok ca: 36 kr

Kartonnage

Antal sidor ca 300
Storlek 135x210
Antal att publicera + pris per bok:

2000 st. ca 31 000 kr
Per bok ca: 15,50 kr 

1500 st. ca 28 000 kr
Per bok ca: 18,50  kr

1000 st. ca 26 000 kr
Per bok ca: 26 kr

500 st. ca 21 000 kr
Per bok ca: 42 kr

300 st ca 15 000 kr
Per bok ca: 50 kr

Inbunden

Antal sidor ca 300
Storlek 135x210
Antal att publicera + pris per bok:

2000 st. ca 41 000 kr
Per bok ca 20,50 kr 

1500 st. ca 35 000 kr
Per bok ca 23,50 kr

1000 st. ca 29 000 kr
Per bok ca 29 kr

500 st ca 25 000 kr
Per bok ca: 50 kr

300 st  ca 19 000 kr
Per bok ca: 63 kr

Kartonnage Denna typ av bok är som en inbunden bok med pärmar av tjock kartong, men utan skyddsomslag. Omslaget limmas fast på den hårda pärmen. En vanlig variant i dag då den är billigare att tillverka än en inbunden bok med lösa omslag.

En inbunden bok har ett enfärgat omslag i t ex linnéstruktur med ett löst, illustrerat skyddsomslag (dust jacket)

Priserna ovan är cirkapriser då vi trycker i utlandet och därmed påverkas av valutaförändringar.
Vi tar också ut en förmedlingsavgift på 1500 kronor.
Om du behöver hjälp med sättning, omslag m.m tillkommer dessa kostnader.
Även dessa priser är cirkapriser beroende på omfång m.m.
Riktmärken kan vara:
Sättning från 2000 - 8000 kr beroende på antal sidor, med eller utan bilder m.m.
Omslag från 2000 kr - 6000 kr , eller mer beroende på hur mycker arbete omslaget kräver.
Korrektur från 3000 kr - 8000 kr, eller mer beroende på textens omfång.
Du hittar mer om detta på: Lyacon för egenutgivare.

Fyll i nedanstående formulär för att erhålla en offert från Lyacon för egenutgivare

Om du inte vet antal tryckklara sidor - bifoga ditt manus så räknar vi ut hur många sidor ditt manus blir som färdig bok.

  • Minsta antal är 200 böcker.
  • Skriv in vilken storlek du har tänkt dig på din bok, t ex 135x210 mm
  • Om din inlaga innehåller färgbilder behöver vi få en pdf för att avgöra kostnaden.
  • Filerna behöver vara i wordformat, när det gäller rena textfiler, om vi skall kunna räkna ut exakt antal sidor. Om din bok innehåller bilder behöver bilderna dessutom skickas separat samt ett pdf-dokument som visar bildernas placering, alternativt om du har tryckfärdiga pdf:er skickar du dessa. Om filerna är för stora kan du skicka dem via e-mail till: Lyacon@ebesforlag.se
    (max 50 MB)