Att drabbas av varg - recensioner och korta omdöme

Skriv gärna en recension eller kortare omdöme i formuläret till höger på denna sida.

Publiceras i BTJ-häftet nr 17, 2017.
Lektör  Bengt Magnusson Björksten

Tobias Albinsson, endast 19 år gammal, är själv jägare. Han har ej själv drabbats av något vargangrepp, men känner för dem som gjort det. I sin bok har han sammanställt 26 berättelser av människor som drabbats av varg.//
Texten, som speglar den utsattes situation, ger genomgående en negativ bild av vargen och myndigheters agerande. // Det är lätt att hitta rätt med hjälp av innehållsförteckningen. // Boken vänder sig till alla med intresse för vargens förekomst i vårt land.

Lämna gärna en recension eller ett kortare omdöme i formuläret nedan.