Har du fått kvicksilver på hjärnan? av Margaretha Molius, recensioner och kortare omdömen.

Bli gärna först med att skriva en recesnion/kortare utlåtande av boken Har du fått kvicksilver på hjärnan?
Skriv gärna en recension/kortare omdöme i formuläret till höger.

2019/10/31
Omisskännligt raka och orädda stil!
Det finns kanske ingen, som känner till svängarna i långdansen runt amalgam- och kvicksilverfrågan i Sverige så som Margaretha Molius. 
Som det står på baksidan av boken har Margareta mer än 30 års erfarenhet som samordnare för förgiftad tandvårdspersonal och som förbundsordförande under 23 år i Tandvårdsskadeförbundet. Med sin omisskännligt raka och orädda stil beskriver Margareta på ett spännande och initierat sätt allt som hänt i medicinpolitiken och även mycket av kvicksilverforskningen och hur man kan bli sjuk av giftiga material i tänderna, vilka står i förbindelse med resten av kroppen.
Hon ger en hel del plats åt docent Patrick Störtebeckers (1911-1995) forskning (neurolog och neurokirurg), vilket gläder mig, då jag sällan själv lärt känna en så begåvad forskare som han var.

 
Karin Ulrika Munsterhjelm

Skriv gärna en recension/kortare omdöme i formuläret nedan.