Recensioner och kortare omdöme om "Världens dummaste folk? Så blir de godrogna svenskarna grundlurade"

Skriv gärna en recension/kortare omdöme i formuläret till höger.

BTJ-häftet nr 21, 2018. Lektör Anders Weidung

Författaren relaterar misstänkt ljusskygg svensk medverkan i människorättsstridiga handlingar i bl.a. Afghanistankriget och Mellanöstern, orättfärdig svensk vapenexport, avsiktlig vilseledning beträffande ubåtsaffärerna, Palmemordet, NATO-samarbetet // Svenskarna sägs ha bristfällig demokratisk kontroll  över organisationer som SÄPO, FRA och MUST och stå under större inflytande av USA än de tror.

2018/12/22
Detta är en viktig, mycket rik, välskriven, lättläst och faktainriktad bok om många av vår tids stora frågor.
Sven Ruin är mycket väl insatt i de många frågor han behandlar. Bokens framsida besvarar författarens fråga i titeln. Man kan tyckande att titeln är nedsättande, men efter en läsning av boken upplever man och dras in i en stark känsla av frustration från författaren och egna erfarenheter.
Temat i boken är att svenskarna låter sig luras av politiker, myndigheter, medier och företag på ett sätt som håller på att föra landet helt ur kurs och sätta demokratin och självständigheten ur spel. Sven Ruins kan vara att vi svenskar har utvecklat ett slags godtrogenhet som leder till att vi blir lurade eftersom svenskar är ett i grunden ärligt folk. Svårt att bevisa förstås. Många har inte förstått att det finns svensk propaganda och att informationen vi får från våra medier ofta är hårt vinklad.
Vägen framåt. I sista kapitlet vill Sven Ruin väcka hopp om möjligheter för en positiv utveckling. Huruvida han lyckas kan Du bedöma då du läst boken.
Köp den!


Anders Romelsjö
Läs hela på: Global politics

2018-12-06
Leseverdig og tankevekkjande
// Boka er godt og overtydande skrivi i korte, geie kapittel, Het vil ein nemna nokre.:Vad gör Sverige egentligen i Afghanistan ? Irakkriget satte Mellansöstern i brand. Libyakriget forstörde ennu ett land  Sverige skall inte likna en bananrepublikk. Vår egen militär eller  nogon  annans ? Hemliga organisationer utom kontroll.
Ruin er serskilt oppteken av Stay-behind-grupperingar som opererer i løynd delvis med offisiell godkjenning. Og no syner det seg  (Klassekampen 17.11) at slike grupper truleg framleis er veksame også i Noreg. 
Boka er på alle måtar leseverdig og tankevekkjande og kan tingast på Ebes förlag.

 
Olav H. Aarrestad i tidningen Friheten

2018/10/10
Recension: Är svenskarna världens dummaste folk
I en ny bok läggs häpnadsväckande och obehagliga uppgifter fram, som visar hur de godtrogna svenskarna har blivit grundlurade på freden, bärgningen av Estonia, den saboterade Palmeutredningen och Ryssland som den stora fienden. Och hur alla som försöker föra fram sanningen tystas med svartmålning och förstörda liv. // "Det är hög tid att de som har vetskap om vad som egentligen hände träder fram. Ärligheten behöver komma tillbaka för att återfå det vi förlorat. Det är bråttom innan vi sjunker under lögnerna”, skriver Sven Ruin. 


Läs den långa och utförliga recensionen på: 
Ingrid & Maria

2018/10/06
Manar till sanningssökande
Svenskarna har i decennier vant sig vid att lita på sina politiska ledare. 
Denna vana är idag ett hinder mot att förstå och reagera med kraft på det nya ledarskapets beroende av och undfallenhet mot utländska makter som storbanker, militärindustri, USA och militäralliansen Nato.
    I denna bok ger Sven Ruin en god inblick i hur Sverige numera styrs, vilket bl a yttrar sig i att regeringen inte ens kan underteckna det förbud mot kärnvapen som Sverige självt formulerat tillsammans med 120 andra FN-stater. USA och Nato har så bestämt.
    Med lögnpropaganda om ryska hot drivs Sverige in i Natos överlägsna och aggressiva upprustning och upplåter stora delar av vårt land till utländska militärövningar, som också utgör ett hot mot miljön.
   Med påhittade ryska ubåtskränkningar och andra hot främjar säkerhetstjänsterna utländska maktintressen istället för Sveriges säkerhet.
    Media deltar medvetet eller omedvetet till detta genom att okritiskt förmedla vinklade nyheter och rapportera militärers och andra myndigheters utsagor.
    Denna bok manar till sanningssökande och till insiktsfullt och medvetet handlande för att väcka svenska folket till att återta makten i sitt eget land.
 
Jag önskar oss alla lycka till!
 

Ola Friholt
ordförande i Fredsrörelsen på Orust

2018/08/25
Läs denna hisnande historia!
Temat i boken är att svenskarna låter sig luras av politiker, myndigheter, medier och företag på ett sätt som håller på att föra landet helt ur kurs och sätta demokratin och självständigheten ur spel." //
"För första gången har jag fått en förklaring på alla underliga turer och krumbukter omkring polisutredningen om Palmemordet. //
Det här framförs med många trovärdiga argument i den nyutkomna boken Världens dummaste folk? Så blir de godtrogna svenskarna grundlurade (Ebes förlag) av Sven Ruin. //
Läs denna hisnande historia. Den är skakande, framför allt för oss som en gång starkt trodde på den svenska demokratin ..."


Läs hela recensionen på: lindelof.nu

Skriv din recension/kortare omdöme i formuläret till nedan.